ការភ្នាល់ដោយទំនួលខុសត្រូវ


បញ្ជីត្រួតពិនិត្យបញ្ហាល្បែង

2MBET ខិតខំផ្តល់ជូននូវបណ្តាញកំសាន្តមួយដល់អតិថិជនរបស់យើងតាមរបៀបវិជ្ជមាន។ ក្នុងការបម្រើគោលបំណងនេះយើងមានគោលការណ៍ការពារសំខាន់ៗដើម្បីលើកកម្ពស់និងធានាដល់ការលេងល្បែងដែលមានទំនួលខុសត្រូវ។

យើងលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីកំណត់ពីកម្រិតនៃហានិភ័យនៃការលេងល្បែងរបស់ពួកគេតាមរយះការវាយតម្លៃបញ្ជីត្រួតពិនិត្យខាងក្រោម:

 • • តើអ្នកនៅឆ្ងាយពីការងារឬសិក្សាដើម្បីលេងល្បែងដែររឺទេ?
 • • តើអ្នកលេងល្បែងដើម្បីគេចចេញពីភាពអផ្សុកឬមិនសប្បាយចិត្តទេ?
 • • នៅពេលដែលអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងហើយអ្នកអស់លុយតើអ្នកមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការលេងល្បែងម្ដងទៀតតាមដែលអាចធ្វើបានឬទេ?
 • • តើអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងរហូតទាល់តែលុយទាំងអស់របស់អ្នកបាត់បង់?
 • • តើអ្នកធ្លាប់កុហកដើម្បីលាក់បាំងចំនួនលុយឬពេលវេលាដែលអ្នកបានចំណាយលើល្បែងមែនទេ?
 • • តើអ្នកធ្លាប់កុហកខ្ចីឬលួចដើម្បីរក្សាទម្លាប់ភ្នាល់ដែរឬទេ?
 • • តើអ្នកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចំណាយប្រាក់លេងល្បែងលើអ្វីផ្សេងទៀតទេ?
 • • តើអ្នកបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគ្រួសារមិត្តភក្តិឬចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទេ?
 • • ក្រោយពេលលោកអ្នកចាញ់អស់លុយ មានពេលណាលោកអ្នកចង់លេងជាបន្តដើម្បីយកមកវិញ?

ប្រសិនបើចម្លើយភាគច្រើនគឺ "បាទ / ចាស" វាអាចជាសញ្ញានៃបញ្ហាល្បែង។ យើងផ្ដល់យោបល់ឱ្យអ្នក:

 • • គិតថាការលេងល្បែងស៊ីសងគឺជាសកម្មភាពកំសាន្ដ
 • • ជៀសវាងពីការខាតបង់
 • • ការលេងត្រូវមានកំណត់
 • • គ្រប់គ្រងពេលវេលា និងថវិកាដោយលោកអ្នកទទួលបាន។

ចំនុចដើម្បីអ្នកលេងចេញផុតពីការល្បែងស៊ីសង៖

ចំពោះអតិថិជនចង់ចេញពីការល្បែងស៊ីសងយើងខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវការដកខ្លួនដោយខ្លួនឯងដែលអាចឱ្យអតិថិជនបិទគណនីរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែរហូតដល់ 5 ឆ្នាំតាមការស្នើសុំ។ សូមទាក់ទងមកកាន់សេវាបំរើអតិថិជនតាមរយៈផ្នែក 'ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ' នៃគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

កំណត់កំរិតអាយុ៖

2MBETមានសិទ្ធិស្នើអតិថិជនផ្តល់លិខិតបញ្ចាក់អំពីអាយុ បើអតិថិជនមានអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំគឺរំលោភច្បាប់។ 2MBET សូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីស្នើសុំភស្តុតាងនៃអាយុពីអតិថិជនណាមួយនិងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូន។ គណនីរបស់អតិថិជនអាចត្រូវបានផ្អាកហើយប្រាក់ត្រូវបានរក្សាទុករហូតដល់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៃអាយុត្រូវបានផ្តល់ឱ្។ ការកំណត់អាយុនូវប្រទេសនិមួយៗមានការផ្សេងៗគ្នាលោកអ្នកគួរពិនិត្សមុនពេលចូលលេង។

2MBETសូមណែនាំដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយការពាររបស់នូវការប្រើប្រាស់ដូចជាឈ្មោះគណនី ឈ្មោះគណនីនិងលេខសម្ងាត់អោយបានត្រឹមត្រូវ។

Chat Now

Live Chat!

Click Here!
X
X
X